Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Karta Praw Pacjenta

Zapraszamy do zapoznania sie ze zbiorem przepisów dotyczących praw pacjenta znanych pod nazwą - Karta Praw Pacjenta.

Uwaga: dokument odwołuje się do aktów prawnych, których brzmienie różni się w obowiązującym porządku prawnym.

Obecnie przepisy dotyczące praw pacjenta w Polsce normuje Ustawa o prawach pacjenta wraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy.