Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Komunikat

KOMUNIKAT

Informujemy, że Biuro Praw Pacjenta zostało przekształcone na mocy "Ustawy O Prawach Pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta" (Ustawa o prawach pacjenta) z dnia 6 listopada 2008 w Biuro Rzecznika Praw Pacjenta.

Obecnie celem strony www.bpp.waw.pl jest oferowanie informacji na temat aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie szeroko rozumianych praw pacjenta w Polsce, krajach Unii Europejskiej oraz na świecie. Strona jest przy tym niezależna od Ministra Zdrowia, nie jest też już oficjalną stroną Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Przestrzeganie praw pacjenta uznajemy za ważny element w budowie społeczeństwa obywatelskiego, stąd nasze starania o utrzymanie tematyki strony, od wielu lat znanej internautom poszukującym rzetelnej informacji na ten temat.

Dokładamy wszelkich starań aby informacje na stronie były aktualne i oddawały obowiązujący stan prawny. Mamy nadzieję, że zawartość strony posłuży pomocą i radą wszystkim szukającym wiedzy o prawach pacjenta.

Administrator serwisu serdecznie dziękuje Pani Krystynie Barbarze Kozłowskiej - Kierownikowi Biura Rzecznika Praw Pacjenta za przekazanie istotnych wskazówek, które przyczyniły się do poprawy merytorycznej zawartości strony www.bpp.waw.pl.

Strona www.bpp.waw.pl, jako podmiot niezależny, ma obecnie charakter wyłącznie informacyjny. Administracja Serwisu nie udziela indywidualnych porad i informacji. Liczymy, że odpowiedzi znajdą Państwo w odpowiednich działach serwisu. W innym przypadku prosimy o kierowanie pytań do odpowiednich placówek medycznych, skorzystanie z linków do stron instytucji zajmujących się problematyką praw pacjenta lub bezpośredni kontakt z Biurem Rzecznika Praw Pacjenta poprzez ogólnopolską bezpłatną infolinię Rzecznika Praw Pacjenta: 0-800-190-590.

Administracja Serwisu
bpp.waw.pl