Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Lekarz

Lekarz (medyk) – osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych (potwierdzone wymaganymi dokumentami), w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji osób chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (na podst. ustawy opublikowanej w Dz.U. 2005 nr 226 poz. 1943 o zawodach lekarza i dentysty; uwaga! Tekst jednolity nie obejmuje art. 59-62, 65 i 67 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza).

W chwili obecnej lekarze mogą specjalizować się w 40 specjalnościach podstawowych:

* 1. Anestezjologia i intensywna terapia
* 2. Audiologia i foniatria
* 3. Chirurgia dziecięca
* 4. Chirurgia klatki piersiowej
* 5. Chirurgia ogólna
* 6. Chirurgia plastyczna
* 7. Chirurgia szczękowo-twarzowa
* 8. Choroby wewnętrzne
* 9. Choroby zakaźne
* 10. Dermatologia i wenerologia
* 11. Diagnostyka laboratoryjna
* 12. Epidemiologia
* 13. Genetyka kliniczna
* 14. Kardiochirurgia
* 15. Kardiologia
* 16. Medycyna nuklearna
* 17. Medycyna pracy
* 18. Medycyna ratunkowa
* 19. Medycyna rodzinna
* 20. Medycyna sądowa
* 21. Medycyna transportu
* 22. Mikrobiologia lekarska
* 23. Neonatologia
* 24. Neurochirurgia
* 25. Neurologia
* 26. Oftalmologia
* 27. Onkologia kliniczna
* 28. Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
* 29. Otorynolaryngologia
* 30. Patomorfologia
* 31. Pediatria
* 32. Położnictwo i ginekologia
* 33. Psychiatria
* 34. Psychiatria dzieci i młodzieży
* 35. Radiologia i diagnostyka obrazowa
* 36. Radioterapia onkologiczna
* 37. Rehabilitacja medyczna
* 38. Transfuzjologia kliniczna
* 39. Urologia
* 40. Zdrowie publiczne

oraz 28 specjalnościach szczegółowych (po uzyskaniu jednej z odpowiednich - tzn. określonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia - specjalizacji podstawowych):

* 1. Alergologia
* 2. Angiologia
* 3. Balneologia i medycyna fizykalna
* 4. Chirurgia naczyniowa
* 5. Chirurgia onkologiczna
* 6. Choroby płuc (Pulmonologia)
* 7. Diabetologia
* 8. Endokrynologia
* 9. Farmakologia kliniczna
* 10. Gastroenterologia
* 11. Geriatria
* 12. Ginekologia onkologiczna
* 13. Hematologia
* 14. Hipertensjologia
* 15. Immunologia kliniczna
* 16. Kardiologia dziecięca
* 17. Medycyna paliatywna
* 18. Medycyna sportowa
* 19. Nefrologia
* 20. Neurologia dziecięca
* 21. Neuropatologia
* 22. Onkologia i hematologia dziecięca
* 23. Otorynolaryngologia dziecięca
* 24. Reumatologia
* 25. Seksuologia
* 26. Toksykologia kliniczna
* 27. Transplantologia kliniczna
* 28. Urologia dziecięca

Natomiast lekarze dentyści mogą specjalizować się w następujących specjalnościach:

* 1. chirurgia stomatologiczna
* 2. chirurgia szczękowo-twarzowa
* 3. ortodoncja
* 4. periodontologia
* 5. protetyka stomatologiczna
* 6. stomatologia dziecięca
* 7. stomatologia zachowawcza z endodoncją
* 8. zdrowie publiczne
* 9. epidemiologia

Tytuł lekarza otrzymują także absolwenci medycyny weterynaryjnej (lekarz weterynarii) oraz stomatologii (lekarz dentysta). Absolwenci medycyny uzyskują tytuł zawodowy "lekarza", choć w powszechnym użyciu jest nie posiadający umocowania prawnego zwrot "lekarz medycyny".

W Polsce tytuł lekarza zdobywa się kończąc sześcioletnie, jednolite studia na wydziale lekarskim uczelni medycznej (wyjątek od Deklaracji Bolońskiej).Dyplom lekarza jest równorzędny z dyplomem magistra.