Prawa Pacjenta - praktyczne informacje

Navigation
Ważne strony

Bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta 0-800-190-590

Ważne strony:

Biuro Rzecznika Praw Pacjenta przy Ministrze Zdrowia:
www.bpp.gov.pl
Ministerstwo Zdrowia:
www.mz.gov.pl
Narodowy Fundusz Zdrowia:
www.nfz.gov.pl
Instytut Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej:
www.prawapacjenta.eu
Organizacje pozarządowe w Polsce:
www.ngo.pl
Centrum Wolontariatu:
www.wolontariat.org.pl
Słownik medyczny:
Słownik terminów medycznych
Zdrowie publiczne w Unii Europejskiej:
www.europa.eu
Prawa człowieka
www.unic.un.org.pl
USG:
www.usg.edu.pl
Gastrologia:
www.gastrologia.org.pl